Thông báo về việc học Kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng khóa 12

THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp

đối với sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 12.

 

 Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 12.

 

I. Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên khóa 12 bậc cao đẳng hệ chính quy.

- Kỹ năng nghề nghiệp là một trong các điều kiện để sinh viên tốt nghiệp ra trường và nhận bằng tốt nghiệp.

II. Học phí:

- Các ngành Y - Dược - KTCN: 1.200.000 đồng / 1 HSSV/ khóa học.

- Các ngành Kinh tế - Luật – Công nghệ thông tin: 900.000 đồng/ 1 HSSV/ khóa học.

III. Thời gian:

          + Đăng ký và nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/03/2022.

          + Ngày dự kiến khai giảng: 14/03/2022.

+ Miễn giảm học phí: Sinh viên đăng ký và nộp học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/03/2022 được miễn giảm 20% học phí.

IV. Hồ sơ, địa điểm đăng ký:

Sinh viên nộp 01 Đơn đăng ký chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp (theo mẫu nhà trường) tại Phòng Ghi danh của Trường.

Đề nghị các Phòng, các Khoa/ Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 12 biết để thực hiện./.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 4
Hôm nay: 71
Hôm qua: 109
Tổng cộng: 863274